Home

Hello and welcome! Thanks for reading my blog. I write in English, but also in Dutch, my native language. Go to stories or poetry to read pieces I’ve written in English. I would love comments or feedback!

Welkom! Dankjewel dat je mijn blog leest. Mijn blog is tweetalig. Klik op verhalen en gedichten om Nederlandstalig werk te lezen en op stories en poetry  om mijn Engelstalige stukken te lezen.  Feedback is zeer welkom!